Industri Energi sine nettsider

Årsmøte avd. 147

Vanlig årsmøte agenda.

Alle tillitsvalgte i avd. 147 kan delta på årsmøte. påmeldingsfrist er: 13.03.2020

Påmelding til: roald.hammer@archerwell.com

Forslag til valgkomitéen kan sendes til: geir.helge.martinsen@archerwell.com

Følgende er på valg:

Nestleder         Harald Hestnes  2020  På valg

Styremedlem  Harald Bøthun   2020  På valg

 Styremedlem  Carl Bernhard Carlsen  2020  På valg