Industri Energi sine nettsider

Årsmøte Avd.147 IE Archer 29 – 31.03.22

Årsmøte vil bli i samarbeid med Avd. 391 Industri Energi Archer på Clarion Hotel Energy i Stavanger.
Vanlig årsmøte agenda.
Påmelding innen 15.03.22 til roald.hammer@archerwell.com
Alle som er tillitsmenn for Avd.147 kan stille.
Forslag til valgkomitéen sendes til:  geir.helge.martinsen@archerwell.com  innen 15.03.22
 
Styre består av følgende:
Leder: Roald Hammer (valgt 2021) ikke på valg
Nest leder: Yngve Mikkelsen (valgt 2020)  på valg
Styre medlem: Hogne Rørgård (valgt 2021) ikke på valg
Styre medlem: Carl Bernard Carlsen (valgt 2020) på valg
Valg Komité: Geir Helge Martinsen ikke på val