Industri Energi sine nettsider

Årsmøte Avd.147 IE Archer 19.10.2021.

Årsmøte vil bli i samarbeid med Avd. 391 Industri Energi Archer.
Hotell og tidspunkt kommer senere.
Vanlig årsmøte agenda.
Påmelding innen 30.09.21 til roald.hammer@archerwell.com
Alle som er tillitsmenn for Avd.147 kan stille.
Forslag til valgkomitéen sendes til:  geir.helge.martinsen@archerwell.com  innen 30.09.21
 
Styre består av følgende:
Leder: Roald Hammer – på valg
Nest leder: Yngve Mikkelsen (valgt 2020) ikke på valg
Styre medlem: Hogne Rørgård (valgt 2020) ikke på valg
Styre medlem: Carl Bernard Carlsen (valgt 2020) ikke på valg
Valg Komité: Geir Helge Martinsen ikke på valg