Industri Energi sine nettsider

Årsmøte 2020 og ukes info

Denne uken ble det som kjent avholdt årsmøtet i klubben vår i industri Energi. Mandagen gikk med til de siste forberedelsene til årets møte, og selve årsmøte foregikk som tidligere år fra tirsdag og til torsdag. Det var totalt 54 delegater som var påmeldt årets årsmøte, men pga ulike komplikasjoner så var det noen få som ikke fikk anledning til å stille.

Årsmøtet ble åpnet tradisjons tro med godkjenningen av innkalling, dagsorden og agenda samt konstituering før en gikk over på årsberetningen. Her ble årsmøtet informert om hva klubben har arbeidet med det siste året, hvordan lønnsoppgjørene hadde gått, i tillegg ble det informert om ulike saker som har blitt løst, medlemsutvikling samt årsberetningen fra vernetjenesten. Det ble også snakket litt om virksomhetsoverdragelse av Ekofisk fra Archer til Odfjell. Som kommer i sommer

Etter dette stilte bedriften opp med 4 gjester. Det var Manager Contry for plattformboring Eirik Windegaard og Contry manager i Wireline Jan Steinar Joa, , personalsjef Gard Lunde og Finansdirektør Espen Joranger. De ble fortalt om fremtids utsiktene til selskapet og litt om bemannings situasjonen i selskapet, litt om VOD og ansettelser og utnyttelsesgraden i ressurspoolen i boring. Det ble også snakket sykefraværet i PD hvor en det siste året har sett en total nedgang på 1% Noe som er fantastisk bra. Det ble også informerte om utviklingen i økonomien til selskapet den siste tiden.

Når bedriften var ferdig med sine innlegg og presentasjoner så inntok forbundssekretær Øyvind Hopland senen og fortalte om hva forbundet hadde arbeidet med det siste året. Han gikk igjennom statusen på pågående saker, og fortalte litt om utfallet i avsluttede saker. Det ble også snakket litt om årets kommende hovedoppgjør, og snakket litt om forventningene til det. Han tok også imot og svarte på spørsmål fra årsmøte delegatene.

Nestleder i forbundet Lill-Heidi Bakkerud overtar mikrofonen etter Øyvind, hun fortale litt overordnet om organisasjonen i forbundet. Samt litt om landsmøtet i industri energi som kommer til høsten, det grønne skiftet og utfordringer i fremtiden. Hun tok også imot spørsmål fra salen, og hun var med videre på årsmøte middagen og kastet glans over jubilantene våre.

Til slutt på dagen fikk vi besøk fra Reidar Rikstad som er leder for SAFE i Archer han startet med å takke for invitasjonen, og takket Industri Energi Archer for ett godt samarbeid i året som har gått. Videre så ønsker han at fagforeningene samarbeid i årets lønnsoppgjør, og at en kommer med ett reelt lønnskrav som gir økt kjøpekraft. Han påpekte også at pensjon er ett viktig tema, og at vi er avhengig av samarbeid for å få gjennomslag.

Dag 2 startet med saksbehandling av innsendte saker, samt gjennomgang av regnskapet fra i fjor og budsjettbehandling for denne årsmøte perioden. Det kom flere konstruktive tilbakemeldinger fra årsmøte delegatene, og det var bred enighet i forsamlingen rundt vedtakene i de ulike sakene.

Styrets handlingsplan ble også gjennomgått, årsmøte delegatene var i hovedsak fornøyd med styret og klubbens arbeid i forhold til de satte målsetningene, men det ble fremmet ønske om mer hyppig informasjon på hjemmesiden. Samt økt deltakelse på utreisemøte i sammenheng med lønnsoppgjørene. Dette er noe vi skal forsøke etter beste evne og imøtekomme.

Dagen ble avsluttet med ett engasjerende innlegg fra Henrik Fjellsbø fra LO s helikopter utvalg (tidl. IE s Helikopter utvalg) samt Frode som var pilot i CHC helikopter service. De fortalte både om utvalgets arbeid, utviklingen og endringene av regelverket som styrer helikopter trafikken. Og litt om hva man kan forvente i fremtiden absolutt noe og anbefale for dem som ikke har hørt om dette før.

Årsmøtet ble avsluttet på dag 3 med fremlegging av valgkomiteens innstilling og valg av nytt styre. Vi vil benytte anledningen til og takke avtroppende styremedlemmene Egil Jahnsen, Kenn Erik Olsen og Steinar Ommudsen for deres fremdragende innsats for klubben. Vi vil også naturligvis takke Geir Mellingen som fratrådte styret på slutten av året i fjor, for hans engasjement og arbeid i en årrekke for klubben og styret i IE Archer. Vi ønsker dere alle sammen lykke til på veien videre. Vi har all grunn til og tro at dere forblir gode og solide tillitsvalgte også i Odfjell når den tiden kommer.

Vi vil også ønske May Kristin Alvseike fra Grane, Christian Wennersteen fra SNA og Geir Ove Eide Vågen fra SFA velkomne som nye styremedlemmer. Samtidig så vil vi ønske Emmy Blix leder fra ungdomsutvalget velkommen som formelt styremedlem, og sist men ikke minst vil vi gratulere Einar Åge Vae, Christopher Talgø, Ronny Morgan Yri og Jan Slokvik med gjenvalget. Det å erstatte så mange styremedlemmer på ett år er alltid utfordrende, men det faktum at vi ikke bare klarte det, men hadde faktisk flere særdeles solide alternativer og velge blant en de som fikk plass sier litt om den flotte foreningen vi har.

Så nå gjenstår det bare å brette opp armene og gå i gang med ny periode, først på agendaen blir og sende over lønnskravene til forhandlingsavdelingen i forbundet. Men det blir først neste uke. Og med det sagt vil vi ønske dere alle en god helg