Industri Energi sine nettsider

Årets første NR Forum og styremøte.

Denne uken var vi på årets første NR forum relevante problemstillinger og temaer ble drøftet i tillegg gjennomførte en valg i samarbeidskomitéen.

Det var ett solid oppmøte på årets første NR Forum i tillegg til klubbene hadde vi flere representanter fra forbundet sentralt med som deltakere. Det var også i år duket til valg, dette gikk veldig udramatisk for seg da både leder, sekretær og styremedlem alle stilte som kandidater for en ny periode og ble enstemmig gjenvalgt.

Vi gjennomførte også ett AU møte denne uken der styremøte sakene til klubben ble gjennomgått. Vi kommer til og gjennomføre årets første styremøte førstkommende uke i ett 2 dagers styremøte hvor både økonomi og årsmøte i tillegg til styremøte saker står på agendaen.

Årsmøtet 2023 vil bli avholdt på Quality Airport hotel i Stavanger.

Når det gjelder årets årsmøte så vil dette bli avholdt på Quality Airport Hotel i Stavanger, årsmøtet blir vil gå fra 07 – 09 Mars. Og registrerte tillitsvalgte vil i førsteomgang få tilsendt invitasjon med påmeldingsmulighet. Det er dermed viktig om du er nylig valgt som tillitsvalgt på ditt skift og sørge for at vi inne på klubbkontoret har fått dette registrert.

Når det gjelder innsending av saker til årsmøtet så er det en frist på innsending av saker som er satt til 4 uker før årsmøtet. Med det sagt så er det viktig og presisere at i år så er det mellom oppgjøret, og dermed er det ikke noen hensikt i og sende inn forslag som går på endringer i tariffavtalen da de ikke vil kunne fremlegges.

Men det vil jo under årets oppgjør forhandles om økonomi, og om en mener at en skal ha ett lønnsoppgjør i % eller i rene kroner, og eventuelt størrelse på oppgjøret er det mulig og mene noe om og sende inn forslag på.

Frode Alfheim forbundsleder i Industri Energi, og er møkk lei regjeringens samarbeidsparti SV og deres klimagjennomslag i budsjettforhandlingene.

SV er uansvarlige

Frode Alfheim

Greit, de skal ha sitt klimastempel, men SV må finne på noe nytt enn å bare blokkere norsk olje og gass. I dag skader SV klimakampen, sier Alfheim til Dagbladet en kan lese mer på denne linken

Og med det ønsker vi dere alle en riktig god helg.