Industri Energi sine nettsider

Archer er tildelt 12 av 18 kontrakter for plattformtjenester fra Statoil på norsk sokkel

Archer annonserer 3.4 at selskapet har sikret seg 12 av 18 kontrakter for plattformboring. Dette betyr at i tillegg til dagens plattformer, vil Archer også overta boring på Grane og de tre Gullfaks-plattformene.

Boreaktivitet og økt bemanning

Det er for tiden boreaktivitet på alle de fire nye tildelte plattformene, noe som betyr at Archer må øke bemanningen med ca. 400 personer for å dekke operasjonene.

Kontrakten har en varighet på 4 år, med tre opsjoner på 2 år hver.