Industri Energi sine nettsider

Arbeid i utlandet for wireline

Det nærmer seg oppstart av spennende prosjekter i utlandet for wireline. Mange i avdelingen har erfaring med arbeid i utlandet fra før, men da stort sett innenfor Europa innenfor gjeldende avtaler. Prosjektene som nå starter i Midt-Østen vil derimot kreve en tilpasning av betingelsene som generelt gjelder for arbeid i utlandet, herunder adgangen til lenger tids opphold.

Da er det viktig å minne om at slike betingelser, og avvik fra gjeldende avtalte vilkår, skal avtales mellom bedriften og de tillitsvalgte. Bedriften kan ikke avtale disse vilkårene direkte med den enkelte arbeidstaker.

Klubben er i dialog med bedriften vedr. dette og vi oppfordrer at arbeidstakerne undersøker hvilke vilkår som er gjeldende før man aksepterer noe.

Det er helt avgjørende at bedrift og klubb kommer til enighet om løsninger som er tilfredsstillende for de ansatte og som gjør det mulig for bedriften å gjennomføre slike prosjekter.