Industri Energi sine nettsider

Ansiennitets- og crewlister gjennomgått. De med lengst ansiennitet har krav på fast skift!

Klubben har avdekket flere feil i crewlistene i plattformboring, hvor medlemmer har stått uten fast skift selv om de har nok ansiennitet til å ha krav på det. dette er noe klubben har jobbet lenge med. Etter gjennomgang av alle listene og møte med bedriften blir dette nå tatt tak i. Det er enighet om ansiennitetesprinsippet og bedriften vil gjøre de nødvendige tiltak for å sette de med lengst ansiennitet inn på fast skift, så fremt den ansatte selv ikke ønsker å stå i ressurspoolen.

Tidkrevende prosess

Dette er en prosess som har pågått en god stund da det har vært nødvendig med grundig kartlegging av situasjonen. Alle ansiennitetslister, crewlister og medlemslister har nå blitt gjennomgått, og vi har hatt møte med bedriften hvor vi har sett på funnene sammen.

Det forekommer stadig feil i lister som må sjekkes og korrigeres. Det er til tider stor usikkerhet om antall faste plasser på crew pr. stilling grunet mye prosjektarbeid og det er også mange som selv har ønsket og stå i ressurspoolen. Vi mener likevel nå at vi har god oversikt over situasjonen og har levert flere krav på vegne av våre medlemmer til bedriften.

Bedriften tar kravene våre til etterretning og flere av medlemmene våre som har krav på fast skift vil dermed fases inn med mindre de selv ikke ønsker dette. Dette er naturlig nok en prosess som vil ta tid før alt er på plass.