Industri Energi sine nettsider

Ansettelser i Wireline

Bedriften bekrefter i dag at de tilbyr ny ansettelse til alle som ble rammet av sist nedbemanning i Wireline.

Disse har som følge av nedbemanning fortrinnsrett til ny ansettelse, og har derfor rett på tilbud om stilling de er kvalifiserte for, før bedriften ansetter andre.

Det er 9 stykker som har fortrinnsrett som nå vil få tilbud, og bedriften vil ta kontakt med samtlige.