Industri Energi sine nettsider

Ansettelser i Wireline

Det er gledelig at bedriften endelig ser behovet for å øke offshorebemanningen i Wireline. Klubben har lenge meldt om undertallighet i avdelingen og farene med dette, men har tidligere ikke blitt hørt. Nå har bedriften omsider sett behovet selv, og det er gjennomført flere ansettelser i avdelingen. Det er også utlyst stillinger på land.

Vi ser derimot ikke positivt på at bedriften ansetter nytt personell på dårligere arbeidsvilkår, enn hva som er avtalt mellom klubben og bedriften.

Dårligere arbeidsvilkår

Klubben har enda ikke fått full oversikt over ansettelsene som gjennomføres, men har bedt bedriften om informasjon. Vi kjenner til ansettelsen av 9 personer, da dette var drøftet på forhånd. Ansettelser utover dette kjenner vi ikke til, men vi har fått med oss at det er gjennomført flere intervjuer med kandidater og at flere ansettelser allerede kan være gjennomført. Vi vil ha et møte med bedriften i uke 28 for å gå igjennom detaljene.

Vi har tidligere skrevet om urettferdige arbeidsvilkår for ansatte som har fått jobben tilbake etter tidligere nedbemanninger. Klubben aksepterer ikke at ansatte med erfaring skal gå inn i en 5-4 disponibelplan, da dette strider mot lokalavtalens 2-3-2-4 disponibelplan, og skaper urettferdighet.

Klubben har varslet bedriften om at vi ikke kommer til å akseptere dette også før ansettelsene fant sted, men bedriften har likevel valgt å bryte lokalavtalen. Klubben har derfor tatt saken videre til Industri Energi som en tvist og avventer behandling av saken mellom IE og NR.

Presentasjon for klubben

Da klubben ikke har full oversikt over ansettelsene den siste tiden, betyr det også at vi ikke har blitt presentert for de nyansatte. Derfor er det viktig at vi har årvåkne medlemmer der ute som fanger opp hvem som er nyansatte og hjelper til med å presentere klubben vår slik at disse får organisert seg.

Ansettelser i logging og på land

Klubben har også registrert at det er utlyst ledige stillinger også i logging, og på verkstedet i Dusavik. Stillingene som er utlyst er field service manager logging, feltingeniør og verkstedmekaniker. Det er veldig positivt at vi ser vekst også her og vi vil følge opp slik at alle ansettelsene skjer i tråd med gjeldende avtaler.