Industri Energi sine nettsider

Anders Peter Jansson nytt hovedverneombud for Statfjord

Hovedverneombud for Statfjord Rune Storbukt vil fra januar av begynne fast på Ekofisk-feltet. I den forbindelse har klubben utnevnt Anders Peter Jansson som nytt hovedverneombud.

Vi takker Rune Storbukt for mange års god innsats som hovedverneombud og ønsker Anders Peter Jansson velkommen i den nye rollen.