Industri Energi sine nettsider

Advents info

God helg i førjulsstria folkens, det er en hektisk tid for alle og enhver rundt omkring og det har det også vert på møte fronten for oss inne på klubbkontoret denne uka.

Vi startet som normalt med møte i Arbeidsutvalget der vi la en liten plan for uka som kom, i tillegg til at vi hadde en gjennomgang av status i andre pågående saker som vi arbeider med. Så ble det møte i nærversgruppen, det er denne gruppa som fagforeningen og vernetjenesten sitter i sammen med bedriften. Hvor en går igjennom blant annet sykefravær og vurderer eventuelle tiltak, det er blant annet fra dette arbeidet en har fått helseforsikringen og utvidelsen av denne.

Etter det deltok vi i styremøte for samarbeidsgruppa til de plattformboring ansatte på NR avtalen, i dette møte ble valgprotokollen for fjoråret gjennomgått, og en hadde en gjennomgang av hvem det er som er på valg nå til våren. Også blir denne informasjonen videresendt til valgkomiteen slik at de utarbeider en innstilling frem til neste samarbeidsgruppe møte. Videre ble også det programmet til neste møte planlagt.

På onsdagen deltok vi sammen med SAFE og vernetjenesten i del 2 av og risiko kartlegge (MOC) Clarity prosjektet eller digitalisering av sjekklister om en vil. En har nå fått en del tilbakemeldinger og ta med seg i den videre kartleggingen ettersom piloten for dette prosjektet har vert gjennomført på Gullfaks i en periode.

Så kom tiden for å gjennomføre årets siste AMU møte, der ble HAM planen (kort for Helse Arbeidsmiljø plan) for neste år gjennomgått og godkjent. Denne beskriver blant annet hvilke kartlegginger av arbeidsmiljøet en skal gjennomføre i løpet av det kommende året. En fikk også en operasjonell status fra de ulike avdelingene og feltene, og det var noen enkelt saker oppe til behandling.

Parallelt med dette så har også vernetjenesten denne uken deltatt både på møte i HMS utvalget til forbundet og bistått i gransking av en uønsket hendelse offshore. Det ble også gjennomført ett medlemsmøte med offshore gruppa i Archer Oiltools denne uka

Torsdagen ble det igjen drøftet rundt dette med etablering av en avtale for arbeid på IO senter på land. Det var primært arbeidstider som var i fokus, en må ha en slik avtale på plass før en kan søke om og får avvike arbeidstidsbestemmelsene på land. Både på torsdag og fredag hadde vi møter med bedriften og drøftet rotasjon, og kompensasjon for flerfaglighet for loggeavdelingen.

Ha en fortsatt god helg alle sammen.