Industri Energi sine nettsider

Ukes info uke 45

Det blir en relativt kort oppsummering denne uken, da dette i grunn har vert en relativt rolig uke der hovedgesjeften stort sett har vert ordinær saksbehandling og besvarelse av ulike henvendelser fra medlemmer.

Det har riktignok vert noe få korte møter vi hadde blant annet ett møte i prosjektgruppen for RMS (eller rigg managment system). Der vi hadde en gjennomgang av statusen på pilot prosjektet på Gullfaks, samt hva som er planene videre i prosjektet for 2023. Det var gitt tilbakemedlinger fra flere hold som var meget positive i forhold til dette verktøyet.

Vi var også i ett kort møte med ledelsen i sammenheng med oppstart av en prosjekt gruppe som skal se på utviklingen av ett rotasjons system for personal avdelingen. Målsettingen er at alle arbeider likt på tvers av ulike installasjoner og felt samt at en også får en tydligere oversikt. Rotasjons system en ser på er en videreutvikling av det rotasjons systemet som en har benyttet seg av i Archer UK. Det blir tatt med brukermedvirkning fra alle avdelingene som vil komme til og benytte systemet.

Klubben har også denne uken vert med og bistått enkelt medlem i møte med bedriften, i tillegg til ordinær saksbehandling og besvarelser i hovedsak opp mot tariff spesifikke spørsmål.

Vi ønsker alle en fortsatt flott dag, hilsen oss på klubbkontoret.